แต่งบ้านด้วยผลไม้ ส่งผลดีตามหลักฮวงจุ้ย

แต่งบ้านด้วยผลไม้ ส่งผลดีตามหลักฮวงจุ้ย ผลไม้มงคลที่นิยมนำเอามาตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมพลังบวกนั้น มีดังต่อไปนี้

แต่งบ้านด้วยผลไม้ ส่งผลดีตามหลักฮวงจุ้ย

ตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยนั้น เชื่อกันว่าผลไม้บางประเภท มีพลังที่จะส่งผลด้านต่างๆ ต่อทั้งบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเงินทอง การทมาค้าขาย สุขภาพ หรืออำนาจบริวาร ซึงผลไม้มงคลที่นิยมนำเอามาตกแต่งบ้าน เพื่อเสริมพลังบวกนั้น มีดังต่อไปนี้

แต่งบ้านด้วยผลไม้ ส่งผลดีตามหลักฮวงจุ้ย

ลูกพีช หรือลูกท้อ เป็นผลไม้มงคล ที่ตามหลักความเชื่อของชาวจีนนั้นเชื่อกันว่า ลูกพีชเป็นผลไม้ของสวรรค์ เป็นผลไม้ที่มีอำนาจในการทำให้เป็นอมตะ เป็นผลไม้ของเทพเจ้า นอกจากนั้นแล้วลูกพีชยังเป็นผลไม้ที่เชื่อกันว่าส่งผลดีด้านความรัก จึงนิยมเอาลูกพีชมาตกแต่งบ้านเพื่อเสริมอำนาจ โชคลาภ ความมีอายุยืน และเสริมพลังด้านความรัก ความปรองดองของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั่นเอง

ทับทิม เป็นผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับอัญมณี นอกจากนั้นยังมีรสชาติหวานอร่อย ทับทิมเป็นผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล และมีอำนาจดึงดูดพลังงานบวก ตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ย ดังนั้นการใช้ทับทิมประดับตกแต่งในบ้าน มักจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้รักกันแน่นแฟ้นมากขึ้น ในสังคมจีนที่มีความเชื่อถือเรื่องฮวงจุ้ย เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่แต่งงานกันใหม่ๆ มักจะประดับตกแต่งบ้านด้วยทับทิมอยู่เสมอ

ส้ม เป็นผลไม้ที่มีรูปล่าง และสีสันสวยงาม นอกจากนั้นยังมีรสชาติอร่อย ตามความเชื่อของหลักฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าส้มเป็นผลไม้ ที่มีอำนาจในการดลบันดาลความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภเงินทอง นอกจากนั้นแล้วยังเป็นผลไม้ที่ช่วยพลังงานด้านบวกให้ไหลเวียนในบ้านได้เป็นอย่างดี กำจัดโชคร้าย ช่วยเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบ้านให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

สับปะรด เป็นผลไม้ที่ตามหลักความเชื่อฮวงจุ้ย เชื่อกันว่าสามารถเสริมพลังงานด้านดี โดยเฉพาะโชคลาภ เงินทอง ความรุ่งเรือง เพราะสับปะรดนั้นออกเสียงคล้ายกับคำว่า “โชคดี” ในภาษาจีน จึงเป็นผลไม้ที่นิยมนำเอามาใช้ตกแต่งบ้าน หรือจัดฮวงจุ้ยในบ้าน ตามความหมายอันเป็นมงคลของมัน

องุ่น เป็นผลไม้ที่มีรสหวาน ลักษณะเป็นลูกกลมเป็นพวง ซึ่งตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย องุ่นนั้นเป็นผลไม้ แห่งความสมบูรณ์พูลผล ดลบันดาลความเจริญรุ่งเรือง มักจะนำมาซึ่งโชคลาพ ทรัพย์สินเงินทอง ให้ผลด้านการค้าขาย ซึ่งคนจีนนั้นนิยมประดับประดาบ้านด้วยองุ่นอยู่เสมอ เพราะมันส่งผลถึงพลังงานด้านบวกในเรื่องดังกล่าวนั่นเอง

แอ็ปเปิ้ล เป็นผลไม้ที่มีลักษณะสีแดงสวยงาม รสหวาน ซึ่งสีแดงของแอ็ปเปิ้ล ถือเป็นสีอันเป็นมงคล (ส่วนแอ็ปเปิ้ลเขียว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์) ช่วยดลบันดาลโชคลาภ และทรัพย์สินเงินทอง

การประดับตกแต่งบ้านด้วยผลไม้มงคลตามหลักฮวงจุ้ย อาจจะใช้เป็นผลไม้สด หรือพวกภาพวาด รูปปั้น เครื่องแกะสลักแทนก็ให้ผลเช่นเดียวกัน