อิทธิพลของความฝัน และช่วงเวลาที่ฝัน

อิทธิพลของความฝัน และช่วงเวลาที่ฝัน นอกจากความหมายของความฝันแต่ละประเภทแล้ว ความฝันในวันและเวลาที่ต่างกัน ยังมีอิทธิพล ต่อผู้ฝันเอง และคนรอบข้างอีกด้วย

อิทธิพลของความฝัน และช่วงเวลาที่ฝัน

ความฝัน สามารถนำเอามาตีความได้ตามหลักของโหราศาสตร์ ซึ่งความฝันแต่ละแบบก็สามารถตีความเป็นความหมายได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม นอกจากความหมายของความฝันแต่ละประเภทแล้ว ความฝันในวันและเวลาที่ต่างกัน ยังมีอิทธิพล ต่อผู้ฝันเอง และคนรอบข้างอีกด้วย ดังต่อไปนี้

อิทธิพลของความฝัน และช่วงเวลาที่ฝัน

หากฝันในวันจันทร์ หรือในคืนวันจันทร์ ตำราท่านว่า สิ่งที่เกิดขึ้น จากการตีความหมาย ในความฝันนั้นจะเกิดขึ้นกับเพื่อนฝูง มิตรสหาย หรือญาติพี่น้อง

หากฝันในวังอังคาร หรือฝันในคืนวันอังคาร ท่านว่า ความหมายของความฝัน ที่ตีความแล้ว จะส่งผลต่อพี่น้อง หรือบิดามารดา ตลอดจนญาติที่มีสายสัมพันธ์ที่สนิทกัน

หากฝันในวันพุธ หรือฝันในคืนวันพุธ ตำรากล่าวว่า ผลของความฝัน ที่ตีความหมายแล้ว มักจะส่งผลถึงสามีภรรยา คู่ชีวิต คนรัก หรือบุตรหลานใกล้ชิด

หากฝันในวันพฤหัสบดี หรือคืนวันพฤหัสบดี ตำราว่าวันพฤหัสบดี เป็นวันแห่งครูบาอาจารย์ ดังนันผลที่เกิดขึ้นจากความฝัน ที่ตีความแล้ว จะส่งผลโดยตรงต่อครูบาอาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือกัน

หากฝันในวันศุกร์ หรือคืนวันศุกร์ ท่านว่า ความฝันที่เกิดขึ้นนี้ เมื่อตีความแล้วจะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง หรือทรัพย์สินของผู้ที่ฝันเอง

หากฝันในวันเสาร์ หรือคืนวันเสาร์ ตำราว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในความฝัน เมื่อตีความแล้ว จะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ฝันเอง

หากฝันในวันอาทิตย์ หรือคืนวันอาทิตย์ ตำราว่า ความหมายที่ตีความได้จากความฝัน มักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น กับบุคคลอื่นๆ ที่ผู้ฝันรู้จัก แต่ไม่สนิทสนมกันมากนัก เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมรุ่น เป็นต้น

เวลาที่ฝัน ก็สามารถบ่งบอกถึงความหมายได้เช่นกัน ดังนี้

  1. หากฝันในเวลาหัวค่ำ หรือในเวลาประมาณสองยาม ท่านว่าเป็นฝันที่ไร้สาระ และไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เนื่องจากช่วงเวลานี้ เป็นเวลาที่มักจะมีความฟุ้งซ่าน อันเนื่องมาจากรท้องไส้กำลังปั่นป่วน ธาตุไม่ปกติ ดังนั้นความฝันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ จึงเป็นความฝันที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้นั่นเอง
  2. หากฝันในเวลายามสี่ ในช่วงนี้เชื่อกันว่า เป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ ไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย หากฝันดีก็มักจะได้โชคลาภ แต่หากฝันร้าย คุณสามารถที่จะแก้ความฝัน จากร้ายกลายเป็นดีได้ เพียงแค่หลังจากตื่นนอน ให้รีบล้างหน้าสระผม เป็นการแก้ฝันโดยอาศัยอำนาจของพระแม่คงคา ฝันที่ร้ายจะกลายเป็นดี
  3. ฝันในเวลากลางวัน ตำราท่านว่า ความฝันที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันนั้น มักเป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ แต่มีโอกาสน้อยมากๆ เพราะเป็นความฝันประเภทฟุ้งซ่าน อันเกิดจากการนอนหลับไม่สนิทเสียมากกว่า