ตำแหน่งที่ไม่ควรวางเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ย

ตำแหน่งที่ไม่ควรวางเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ย โดยการวางเตียงนอนตามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ย ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางตามตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ไม่ควรวางเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ย

ห้องนอนเป็นห้องที่ทางศาสตร์ฮวงจุ้ย ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นจุดที่ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้เป็นจุดซึมซับพลังงานด้านดีได้ การจัดวางฮวงจุ้ยในห้องนอนนั้น เกี่ยวข้องอย่างมากกับตำแหน่งของการวางเตียงนอน โดยการวางเตียงนอนตามหลักความเชื่อของฮวงจุ้ย ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางตามตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ไม่ควรวางเตียงนอนตามหลักฮวงจุ้ย

ไม่ควรจัดวางหัวเตียง และท้ายเตียงให้อยู่ใต้หน้าต่าง เพราะว่าเตียงนั้นถือว่าเป็นตัวสะสมพลังงานด้านดีของห้อง หากเอาไปจัดวางไว้กับตำแหน่งของหน้าต่าง ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งทางเข้าออกของพลังงาน จะก่อให้เกิดการดึงดูดเอาพลังงานด้านดีที่สะสมอยู่ ให้ออกไปภายนอกตัวบ้านได้ แม้ว่าการจัดหัวเตียง หรือท้ายเตียงอยู่ใต้หน้าต่างนั้นจะทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนอกตัวบ้านได้ แต่ในทางหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่นิยมทำกัน เพราะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี

นอกจากนั้น ในหลักทางวิทยาศาสตร์ ยังถือว่าการจัดตำแหน่งเตียงนอนแบบนี้ จะส่งผลทำให้นอนหลับได้ไม่สบายนัก เนื่องจากจะถูกสิ่งที่อยู่นอกหน้าต่างรบกวน เช่น แสงสว่างในตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็น เป็นต้น

ไม่ควรจัดวางตำแหน่งเตียง ให้ตรงกับประตู ในหลักความเชื่อเรื่องของฮวงจุ้ยกล่าวว่า ตำแหน่งเตียงที่ตั้งตรงกับประตูนี้เป็นตำแหน่งของโลงศพ เพราะประตูเป็นทางเข้าออกของพลังงาน เมื่อเปิดประตู พลังงานจะพุ่งเข้าหาเตียงนอนทันที ส่งผลทำให้เกิดการสะสมพลังงานได้อย่างรวดเร็ว หากเป็นพลังงานที่ดีก็ดีไป แต่ถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็จะส่งผลรุนแรงกับเตียง และห้องนอนโดยรวม ดังนั้นตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ควรทำการจัดเตียงนอนให้ตรงกับประตูอย่างเด็ดขาด

หรือหากมีการจัดตำแหน่งของเตียงนอนแบบนี้ ให้ทำการแก้ไขโดยการย้ายตำแหน่งของเตียงนอน หรือหากฉากกั้นมาวางกั้นไว้ที่ปลายเตียง ในกรณีที่ไม่สามารถย้ายเตียงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานที่เข้ามาในห้อง สามารถพุ่งเข้าหาเตียงนอนได้ทันที

ไม่ควรวางเตียงนอน ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งระหว่างหน้าต่าง กับประตู ตำแหน่งที่ว่านี้เป็นตำแหน่ง ที่ขวางพลังงานเข้าออก เมื่อมีการจัดตำแหน่งเตียงแบบนี้ มักก่อให้เกิดอาการอ่อนแอ หรือเจ็บป่วยเป็นโรคได้ง่าย เพราะพลังงานสามารถไหลเข้ามาบนเตียงได้อย่างตรงๆ ไม่มีอะไรขวางกั้น ผู้ที่ใช้เตียงนอนก็จะได้รับพลังงานที่พุ่งเข้ามาเต็มๆ

นอกจากนั้นในทางวิทยาศาสตร์ ยังสามารถอธิบายได้ว่า ตำแหน่งเตียงแบบนี้ จะทำให้คุณเจ็บป่วยได้ง่าย เช่น เป็นหวัดได้ง่าย เนื่องจากเตียงอยู่ตรงตำแหน่งที่สามารถรับเอาเชื้อโรคได้สะดวกนั่นเอง

ทางแก้ก็คือการย้ายตำแหน่งเตียงออกไปจากจุดนั้นเสีย หรือหาฉากกั้น เฟอร์นิเจอร์มาวางกั้นเอาไว้ เพื่อปิดกั้นไม่ให้เตียงนอนต้องรับพลังงานที่เข้ามาตรงๆ