หลักในการตั้งชื่อมงคลเบื้องต้น

หลักในการตั้งชื่อมงคลเบื้องต้น โดยส่วนมากแล้วการตั้งชื่อมงคลจะต้องยึดหลักในทางโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับนามศาสตร์ มีหลักในการตั้ง ดังต่อไปนี้

หลักในการตั้งชื่อมงคลเบื้องต้น

การตั้งชื่อมงคลนั้นต่างจากการตั้งชื่อทั่วไป แค่ต้องการความหมายสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่การตั้งชื่อมงคลนั้น ต้องการความหมายที่เป็นมงคล และภูกโฉลกกับเจ้าของชื่อด้วย โดยส่วนมากแล้วการตั้งชื่อมงคลจะต้องยึดหลักในทางโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับนามศาสตร์ มีหลักในการตั้ง ดังต่อไปนี้

หลักในการตั้งชื่อมงคลเบื้องต้น

  1. อันดับแรกเลยเป็นเรื่องของการยึดหลักตามความถูกต้อง ของภาษา จ้องเขียนให้อ่านได้ สามารถตีความหมายได้ ไม่ใช่ใส่อักษรมามั่วๆ หรือใช้คำแปลกๆ ที่ในภาษาไทยไม่ใช้กัน
  2. การตั้งชื่อมงคลนั้นจะต้องตั้งให้มีความเหมาะสมกับเพสและอายุของเจ้าของชื่อ ตลอดจนตั้งตามบุคลิก หรือตั้งตามยุคสมัย ที่ไม่เชย หรือล้ำหน้าจนเกินไป
  3. ความหมายของชือจะต้องมีความ “มงคล” หรือตีความหมายไปในทางบวก ไม่ใช่ว่าเห็นคำสวยๆ งามๆ แล้วเอามาใช้เลยโดยไม่คำนึงถึงความหมายที่แปลกแยก หรือไม่เป็นมงคล ตลอดจนไม่นิยมใช้กัน เช่น ชื่อ “คณิกา” อันแปลว่าหญิงงามเมือง เป็นต้น
  4. หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อให้พ้องกับชื่อของพระมหากษัตริย์ หรือเทพเจ้าตามลัทธิต่างๆ ตำราโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นการตั้งสูงเกินกว่าวาสนา มักจะนำมาซึ่งความเดือดร้อน ทำอะไรไม่ขึ้น หรือผิดกฏหมายได้
  5. หากเป็นการตั้งชื่อ เพื่อเน้นความเป็นมงคลจริงๆ แล้ว จะต้องยึดหลักทางโหราศาสตร์ในการตั้งชื่อเหล่านั้นจริงๆ โดยหลักโหราศาสตร์ ที่นิยมนำเอามาใช้ตั้งชื่อมงคล มีดังนี้

– หลักตามตำราทักษาปกรณ์ เป็นหลักในการตั้งชื่อมงคล ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นตำราแม่แบบสำหรับการตั้งชื่อ ที่ตกทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ หลักในตำรานี้ มักจะเน้นที่การตั้งชื่อตามวรรคย์ เช่น วรรคย์เดช , ศรี , มนตรี เป็นต้น นอกจากนั้นตำรานี้ ยังมีวิธีการคัดกรองเอาอักษร ที่เป็นกาลกิณี หรืออักษรต้องห้ามออกไปจากชื่ออีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การใช้ตำรานี้จะครอบคลุมแค่การตั้งชื่อเท่านั้น ไม่รวมถึงการตั้งนามสกุล

– หลักตามตำราโหราเลขศาสตร์ อันนี้เป็นตำราที่เรียกว่าสากลอย่างมาก เพราะมีการใช้ตั้งชื่อมงคลกันทั่วโลก โดยทั่วไปแล้ว หลักนี้จะใช้อักษรในชื่อนั้นมาทำการคำนวณ โดยดูความสำพันธ์ระหว่างตัวอักษรและดวงดาว หรือการอ้างความสัมพันธ์ระหว่างอักษรในชื่อ นามสกุล ชื่อกลางกับธาตุต่างๆ หรือตามราศี ตำราเลขศาสตร์นี้มีการเขียนแตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อ การยึดตำราเล่มใด จึงจะต้องมีการศึกษาให้ลึกซึ้ง

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหลักในการนำเอามาตั้งชื่อมงคลอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหลักของอาตายนะ 6 , หลักในการตั้งชื่อตามทิศ หรือธาตุ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละหลัก จะต้องอาศัยการศึกษาที่ลึกซึ้ง จึงจะสามารถนำเอามาใช้จริงได้