ดวงคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตร

ดวงคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตร ดวงคู่รักที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขดวงเกื้อหนุนกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ตามปีนักษัตร) ดังต่อไปนี้

ดวงคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตร

ดวงสมพงษ์ หมายถึงดวงคู่รักที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขดวงเกื้อหนุนกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ตามปีนักษัตร) ดังต่อไปนี้

ดวงคู่สมพงษ์ตามปีนักษัตร

– ดวงสมพงษ์แบบ ดวงคู่ทุกข์คู่ยาก เป็นดวงที่เกิดมาคู่กัน มักหนุนเสริมกันในด้านต่างๆ เป็นคู่ชีวิตที่มีความแน่นแฟ้น ช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน ปัญหาในชีวิตคู่มีน้อย

– ดวงสมพงษ์แบบ ดวงคู่หู เป็นคู่ที่เหมือนเพื่อนกันมากกว่า อยู่กันแบบเข้าอกเข้าใจกัน

– ดวงสมพงษ์แบบ คู่รักคู่ใคร่ เป็นคู่ที่จะเน้นความรักความใคร่ หรือ SEX เสียมากกว่าความเข้าอกเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง มักเป็นคู่ที่อยู่กันไม่นาน พอเบื่อก็แยกย้ายกันไป

– ดวงไม่สมพงษ์ หรือ คู่กัด เป็นดวงที่เป็นศัตรูกัน และไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้แรกๆ จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ในที่สุดก็มักจะต้องเลิกร้างลากันไป

ดวงสมพงษ์กัน

 1. ปีชวด (หนู) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีฉลู เป็นคู่หูกับปีมะโรง ปีวอก เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีมะเส็ง ปีระกา
 2. ปีฉลู (วัว) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีชวด เป็นคู่หูกับปีมะเส็ง ปีระกา เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีมะโรง ปีวอก
 3. ปีขาล (เสือ) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีกุน เป็นคู่หูกับปีมะเมีย ปีจอ เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีเถาะ ปีมะแม
 4. ปีเถาะ (กระต่าย) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีฉลู เป็นคู่หูกับปีแม ปีกุน เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีขาล ปีมะเมีย
 5. ปีมะโรง (มังกร) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีระกา เป็นคู่หูกับปีชวด ปีวอก เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีฉลู ปีมะเส็ง
 6. ปีมะเส็ง (งู) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีวอก เป็นคู่หูกับปีฉลู ปีระกา เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีชะวด ปีมะโรง
 7. ปีมะเมีย (ม้า) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีมะแม เป็นคู่หูกับปีขาล ปีจอ เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีเถาะ ปีกุน
 8. ปีมะแม(แพะ) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีมะโรง เป็นคู่หูกับปีเถาะ ปีกุน เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีขาล ปีระกา
 9. ปีวอก (ลิง) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีมะเส็ง เป็นคู่หูกับปีชวด ปีมะโรง เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีฉลู ปีระกา
 10. ปีระกา (ไก่) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีมะโรง เป็นคู่หูกับปีฉลู ปีมะเส็ง เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีชวด ปีวอก
 11. ปีจอ(หมา) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีเถาะ เป็นคู่หูกับปีขาล มะเมีย เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีมะแม ปีกุน
 12. ปีกุน(หมู) เป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับปีขาล เป็นคู่หูกับปีเถาะ ปีมะแม เป็นคู่รักคู่ใคร่กับปีมะเมีย ปีจอ

ดวงที่เป็นคู่กัด หรือคู่ที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะจะทำให้มีแต่ความทุกข์ ทะเลาะเบาะแว้ง เข้ากันไม่ได้

– ปีชวด กับ ปีมะเมีย

– ปีฉลู กับ ปีมะแม

– ปีขาล กับ ปีวอก

– ปีเถาะ กับ ปีระกา

– ปีมะโรง กับ ปีจอ

– ปีมะเส็ง กับ ปีกุน