การตั้งชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์ ตามตำราโหราศาสตร์

การตั้งชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์ การตั้งชื่อมงคล สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ จะมีหลักในการตั้ง ตามตำราโหราศาสตร์ดังต่อไปนี้

การตั้งชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์  ตามตำราโหราศาสตร์

การตั้งชื่อมงคล สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ จะมีหลักในการตั้ง ตามตำราโหราศาสตร์ดังต่อไปนี้

การตั้งชื่อมงคล คนเกิดวันอาทิตย์

– ย ร ล ว ฤ ฦ : จัดได้ว่าเป็นอักษรในวรรคย์อุปการะ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ที่หมายถึงการได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุน จากคนรอบข้างที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ นอกจากนั้นแล้ว ยังหมายถึงการได้รับความรักความเอ็นดู จากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมีตำแหน่ง ทำอะไรเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพราะเบื้องหลังมีผู้ให้ความอุปถัมภ์

– จ ฉ ช ซ ฌ ญ : จัดเป็นอักษรในวรรคย์ฤทธี หรือความมีอำนาจวาสนา บารมี อิทธิฤทธิ์ ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุน ในการประกอบสัมมาอาชีพบางประการไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้รักษากฏหมาย นอกจากนั้นแล้ว สำหรับผู้ร่ำเรียนวิทยาอาคม เวทมนตร์คาถาต่างๆ นั้น จะช่วยเพิ่มพูนอิทธฤทธิ์อำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างฉมัง

– ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ : จัดเป็นอักษรในวรรคย์มังคละ ของคนเกิดวันอาทิตย์ ซึ่งหมายถึงความมงคล อันจะเกิดขึ้นกับชีวิต การพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงาน ความรุ่งเรือง มีผู้ให้ความช่วยเหลือโอบอุ้มอยู่ตลอด ชีวิตพบแต่คนดี และสิ่งดี

– ก ข ค ฆ ง : จัดเป็นอักษรในวรรคย์ไวยะวัฒนะ หรือความสมบูรณ์แข็งแรงแห่งร่างกาย การไร้โรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บความป่วยหนีหาย อายุยืนยาว มีแต่ความสุขความเจริญ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น นอกจากนั้น ยังห่างไกลจากเคราะห์ร้ายหรืออุบัติเหตุ ที่ทำให้เลือดตกยางออก หรือต้องเข้ารักษาตัวด้วย

– ด ต ถ ท ธ น : อักษในกลุ่มนี้ จัดว่าเป็นวรรคย์ทรัพยะ หรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวง เป็นความโชคดีด้านการเงินการทอง จะได้ทรัพย์สมบัติจากหลายทางไม่ว่าจะเป็นการได้รับตกทอดจากบรรพบุรุษ การได้รับจากการประกอบสัมมาอาชีวะ การค้าการขาย รวมถึงการได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าทางด้านทรัพย์สินเงินทองแล้ว จะมีใช้ไม่ขาดมือกันเลยทีเดียว

– บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม : จัดว่าเป็นอักษรในวรรคย์ของวิริยะหมายความถึงความอดทน ความพากเพียร ความตั้งอกตั้งใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การเล่าเรียน การประกอบอาชีพสุจริต มีสัมมาอาชีวะ นอกจากนั้นแล้ว ยังอาจหมายถึงวิชาความรู้ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นก็เป็นได้

– อักษรที่เป็นรูปสระ : เป็นอักษรวรรคย์บารมี หมายถึงการได้รับความเชื่อถือ ชื่อเสียง การมีคนนับหน้าถือตา และให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุน ให้สามารถประสบความสำเร็จได้ หรือมีความเจริญรุ่งเรือง

– ส ศ ษ ฬ อ ฮ : จัดเป็นอักษรในกลุมต้องห้าม หรือกาลกิณี ในการตั้งชื่อสำหรับคนเกิดวันนี้ เพราะมักนำมาซึ่งความเดือดร้อน ความทุกข์ความโศก อับโชคลาภ ทำอะไรไม่ขึ้น